Skolens kontor

Åbningstid: 8.00-14.15 (lukket kl. 11.30-12.00).
Telefonnummer: 44773960.
Mailadresse: skovlundeskole@balk.dk


 

Navn Telefon E-mail Jobfunktion Afdeling
Annie Kreibke 4477 3962 avkr@balk.dk Elevadministration Nord
Britt Aaquist 4477 3961 braa@balk.dk Økonomi afd. nord og timeløn Nord
Heidi Szankowski 4477 3957 hesz@balk.dk Prøver, netværksmøder og udlæg afd. syd Syd
Jette Low 4477 3921 jetl@balk.dk Arbejdstid, løn/personaleadm. og hjemmeside Syd
Karina Thomsen 4477 2117 krt@balk.dk BFO-administration Syd
Mikkel Kristensen 2144 1854 mikr@balk.dk IT-administration Syd/Nord
Thomas Bo Jensen 4477 3954 thj3@balk.dk Netværksmøder og diverse opgaver Syd/Nord