Pædagogisk LæringsCenter (PLC)

Skovlunde Skole har et Pædagogisk Læringscenter på hver afdeling. PLC er en videreudvikling af det tidligere skolebibliotek. Det er skolens lokale kraftcenter, hvorfra ideer, inspiration og konkret hjælp og vejledning udspringer fra til medarbejdere og elever. Her er relevante ressourcer og ressourcepersoner samlet på ét sted. PLC-teamet  består nu af skolebibliotekarer, læsevejledere, matematikvejledere og pædagogiske  IT- vejledere.

PLC- team afdeling SYD

Nadia Ladischensky  (læringsvejleder)

Trine Havkrog (læsevejleder)

Hanne Bentsen (læsevejleder)

Ellis Birkkjær Vingborg (læsevejleder)

PLC- team afdeling NORD

Tanja Levy (læringsvejleder)

Tine Kristine Lerche (læsevejleder)

Tanja Øhman (læsevejleder)

Michael Dalsgaard Alstrup (matematikvejleder)

 

Link til Ballerup Kommunes handleplan for PLC:

http://www.pcballerup.dk/default.aspx?id=m11s0