Skolestart 2019/2020

De kommende 0. klasser har første skoledag tirsdag den 13. august 2019.

Indskrivning

Indskrivning til kommende 0. klasser 2019/2020 skete digitalt via: https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning i uge 47 og 48.

Informationsmøde

Som optakt til indskrivningen i 0. klasse blev der afholdt informationsmøde:

Onsdag den 14. november 2018 kl. 17.00-19.00 på Skovlunde Skole afdeling nord (i Festsalen), Lundebjerg 72, 2740  Skovlunde.

Mødet indeholdt information om Skovlunde Skole og havde repræsentanter fra ledelsen, BFO-afdelingerne og personale fra 0. klasserne fra begge afdelinger.

På mødet vil blev nedenstående punkter belyst:

  • Hvad er Skovlunde Skole for en størrelse

  • Hvordan fordeles eleverne på de to matrikler

  • Hvordan modtager skolen de nye elever

  • Hvad vil det sige, at være elev i 0. klasse

  • Hvordan kan du som forælder understøtte barnets skoleparathed

  • Hvilke forventninger har vi til eleven

  • Hvilke forventninger har vi til skole/hjem samarbejdet                                                                                                                                                                         

Endvidere henvises til Ballerup Kommunes hjemmeside: skoleindskrivning og "Invitation til informationsmøde".