Til forældre med børn til børnehaveklasser - Distrikt Skovlunde Skole

Indskrivning til kommende børnehaveklasse foregår via: https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning.

Som optakt til indskrivningen i 0. klasse blev der afholdt informationsmøde onsdag den 8. november 2017 kl. 18.00-20.00 på afdeling nord, Lundebjerg 72, 2740  Skovlunde. Mødet indeholdt information om Skovlunde Skole, de fem BFO afdelinger og om det at starte i børnehaveklasse.

Endvidere henvises til Ballerup Kommunes hjemmeside: skoleindskrivning

Skolestart for nye børnehaveklasseelever sker i uge 33/2018.