Dagsordner og referater skoleforum

Dagsorden til møde i Skoleforum den 27. februar 2020

Dagsorden til møde i Skoleforum den 27. februar

Dagsorden Skoleforum den 27. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00 på Ballerup Rådhus mødecenter A lokale nr. 3.

- Mødet indledes med spisning i mødelokalet

1. Velkommen og præsentation af Skoleforum ved borgmester Jesper
Würtzen
- En præsentationsrunde – og særligt velkommen til de nye medlemmer af
Skoleforum

2. Orientering om arbejdet med modeller for bedre vikardækning af planlagt
lærerfravær
- Måløvhøj Skole fortæller om skolens arbejde forskellige modeller for vikardækning
– med gensidig inspiration som formål
Ballerup Kommune ønsker at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer i folkeskolen.
Parterne ønsker derfor at igangsætte en analyse af mulige modeller, herunder både
i forhold til organisering og planlægning af skoledagen samt kvalificering af den undervisning
der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

3. Skolernes arbejde med trivsel/antimobbestrategier
Gruppedrøftelser om med mobning.
Skolebestyrelserne orienterer kort om skolernes erfaringer med egne antimobbestrategier
og trivselsstrategier.
Børne- og Skoleudvalget har drøftet skolernes antimobbestrategier og trivselsstrategier,
herunder om de også er velegnede til at kunne håndtere konflikter, der har
udgangspunkt i etnicitet, religion og minoritetsbaggrund. Udvalget ønsker, at drøftelsen
også tages i Skoleforum.

Bilag Skolernes antimobbestrategi

4. Punkter til næste møder
- Er der fortsat behov for punkterne og er der nye forslag.
- Specialtilbud
- Visitation – hvordan foregår det? Hvordan følger vi op på kvaliteten i specialiserede
tilbud
- Strategi for ordblindhed
- Elevplaner
- Mobiltelefoner – digital dannelse
- Fælleskonferencer

5. Mødeplan
- Godkendelse
Skoleforum 12. maj 2020
Fællesmøde med forældrebestyrelser (dagtilbud, skoler og klubber) samt BSU og KFU 26. maj 2020 NY DATO
Bilag Referat fra mødet den 5. november 2020 

6. Eventuelt

 

Referat fra møde i Skoleforum den 27. februar 2020