Prioriteringsliste skolebestyrelsen

Beslutning

Emne

Ongoing

Skolestrukturen

 

Støtteaktiviteter – i form af Funding og reklamer (hvad kan vi gøre for skolen ikke hvad kan skolen gøre for mig).

Ongoing

Dialog om princip for den "Åbne skole" (fra folkeskolereformen i 2014) - samarbejde samfundet (privat, virksomheder, institutioner osv.) - skabe fundamentet for det hele menneske.

 

Dialog om digitaladfærd - hvad skal digitale medier bruges til, og i hvor stort omfang skal det være en del af undervisningen og dagligdagen i skolen (skoletid, frikvarter, fritidsordning) - skole medier / privat medier - skal telefoner lægges væk fra start til slut af skole-dag/fritidsordning?

 

Principper (der mangler stadig "skal"-principper, som skal laves)

Er gennemført

Skolekøkken (Økonomiudvalget ser om det tages med i budgettet 2020)

 

Værdigrundlag – status og implementering

 

Vedligeholdelse af principper

 

Dialog om inddragelse af skolefritidsordning (BFO, Fritter, ungdomsklub osv.), sikre et fælles arbejde før, under og efter skoledagen.

 

Dialog om princip for bevægelse og motion i skoletiden.

 

Skoleledelsen fremlægger skolens strategiske arbejde med udvikling af indsatsområder (her-under status på implementering af kommunale og nationale målsætninger)