Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for fx skole-hjem-samarbejde, elevplaner og sammenlægning af klasser og er på den måde med til at sætte en retning for skolen

10 gange om året mødes skolebestyrelsen, der består af forældre, elevrådsrepræsentanter og medarbejdere fra begge matrikler. Skolens ledelse er sekretariat.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for fx skole-hjem-samarbejde, elevplaner og sammenlægning af klasser og er på den måde med til at sætte en retning for skolen.

Hos os er skolebestyrelsens overordnede vision: ”På Skovlunde Skole skaber vi rammer, hvor børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker.”

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Skovlunde Skoles skolebestyrelse pr. 1. august 2024

 

Forældrerepræsentanter: 

 • Formand: Johnny Hejdemann Jensen (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)
 • Næstformand: Mads-Jakob Vad Kristensen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
 • Sandra Schødt Nøddebo (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)
 • René Jensen (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)
 • Murat Erdogan (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)
 • Simon Husum-Jacobsen (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)
 • Ann Dorte Davidsen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
 • Signe Vejgaard Andersen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
 • Mette Skov Nielsen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)

 

Suppleanter: 

 • Lars Due Nielsen (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)
 • Lone Kirstine Pallesen (valgt for perioden 01.08.24 – 31.07.28)

 

Medarbejderrepræsentanter:

 • Stine Jo Helmark
 • Christian Birk Sønchsen

 

Elever:

 • 3 vakante pladser, der vælges i august

 

Ledelsesrepræsentanter:

 • Nana Hirtsgaard Walbum (distriktsskoleleder)
 • Gitte Aggerholm (souschef)

 

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget

 • Peter Als

 

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole

Forretningsordenen er vedtaget af Skolebestyrelsen 28. september 2023.

Læs forretningsordenen her

 

 

Møder og aktiviteter

Årshjul - Skolebestyrelsen Skovelunde Skole (Godkendt 27. februar 2024)

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2023/24

 • Onsdag 30.08.23 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 28.09.23 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 25.10.23 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 28.11.23 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 14.12.23 Kl.17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 31.01.24 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 27.02.24 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 19.03.24 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 23.04.24 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 30.05.24 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 12.06.24 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg

 

Planlagte skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2024/25

 • Mandag 02.09.24 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 01.10.24 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 29.10.24 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 28.11.24 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Mandag 13.01.25  kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 18.02.25 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 12.03.25 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 10.04.25 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Mandag 12.05.25 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 17.06.25 kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg

 

Dagsordener og referater

Dagordener og referater fra skolebestyrelsesmøder 

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Principper vedtaget i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Skovlunde Skole.

Link til Principper vedtaget i skolebestyrelsen

Kontaktforældre

Ved skoleårets begyndelse vælger hver klasse to kontaktforældre. De er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen/skoleledelsen.

Det skal sikre forældreinvolvering i forhold til de overordnede linjer på skolen.

 

Forventninger til kontaktforældre:

 • At de deltager i to årlige kontaktforældremøder med skolebestyrelsen
 • At de er bindeled mellem klassens forældre og skolens ledelse
 • At de giver input til klassens forældremøder, så de emner, der optager den samlede forældregruppe, bliver drøftet med medarbejderne.

 

Medlemmer af Skoleforum

Oversigt over deltagere i Skoleforum

 

Formand:

Borgmester Jesper Würtzen           

 

Valgte forældrerepræsentanter fra Skovlunde Skole skolebestyrelsen:

Johnny Hejdemann Jenseno og Sandra Schødt Nøddebo

                        

Øvrige deltagerkreds:

 • Direktør for Center for Skoler, Institutioner & Kultur
 • Centerchef, Center for Skoler, Institutioner & Kultur
 • Lærings- og Udviklingschef, Center for Skoler, Institutioner & Kultur
 • Pædagogisk konsulent, Center for Skoler, Institutioner & Kultur
 • Repræsentant for distriktsskolelederne
 • Medlemmer fra Børne- og Skoleudvalg
 • Elevrådsrepræsentanter
 • Ballerup lærerforening
 • BUPL
 • Observatør fra Ungdomsrådet

 

Orientering om forskudt valg

På Skovlunde Skole afholdes forskudt valg, således at et antal forældrerepræsentanter vælges hver andet år for 4 år ad gangen.

Der var senest valg til skolebestyrelsen i 2022 samt et efterfølgende suppleringsvalg. Næste valg til skolebestyrelsen finder sted i 2024, hvor der vælges repræsentanter for perioden 01.08.2024-31.07.2028.

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.

 

Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer af skolebestyrelsen og skolens ledelse

 Al kommunikation bør foregå med fokus på: 

 • at undersøge et område
 • at søge forklaringer
 • at svare på en konkret henvendelse
 • at fremlægge personlige synspunkter.

 

Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre

Al kommunikation bør foregå med fokus på:

 • at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen
 • at personlige holdninger klart fremtræder
 • at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen
 • at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere.

NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en debat i bestyrelsen

 

Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter

Alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter, forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.:

 • det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne
 • et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter 
 • et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter
 • ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater
 • formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/ beslutninger overfor eksterne parter.

 

Kontakt Skovlunde Skole

Skovlunde Skole
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
Tlf.: 4477 3960
Mail: skovlundeskole@balk.dk

Kontorets åbningstid:
Mandag-fredag kl. 8:00-14:00

Afdeling Rosenlund
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde

Afdeling Lundebjerg
Lundebjerg 72
2740 Skovlunde