Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for fx skole-hjem-samarbejde, elevplaner og sammenlægning af klasser og er på den måde med til at sætte en retning for skolen

10 gange om året mødes skolebestyrelsen, der består af forældre, elevrådsrepræsentanter og medarbejdere fra begge matrikler. Skolens ledelse er sekretariat.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for fx skole-hjem-samarbejde, elevplaner og sammenlægning af klasser og er på den måde med til at sætte en retning for skolen.

Hos os er skolebestyrelsens overordnede vision: ”På Skovlunde Skole skaber vi rammer, hvor børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker.”

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Formand for Skolebestyrelsen

René Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Tlf.: 6165 2156
Mail: nemt@huske.dk
 

Forældrerepræsentanter

Ann Dorte Giøng Davidsen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Christine Skovgaard Madsen (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Johnny Hejdemann Jensen (valgt for perioden 01.08.2020-31.07.2024)
Mads-Jakob Vad Kristensen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Mette Skov Nielsen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Sandra Schødt Nøddebo (valgt for perioden 01.08.2021-31.07.2024)
Signe Tanja Vejgaard Andersen (valgt for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
Vacant forældrerepræsentant (for perioden 01.08.2022-31.07.2026)
 

Suppleant

Pt. ingen
 

Medarbejderrepræsentanter

Kim Amelung Rasmussen
Louise Rødkilde
Trine Østergaard Taylor
 

Ledelsesrepræsentanter

Nana Hirtsgaard Walbum (distriktsskoleleder)
Gitte Aggerholm (souschef)
 

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget

Peter Als
 

Elevrepræsentanter

Ayla Reppel Fabricius, 8A
Maja Martini Jensen Riis, 9E
Nora Emilie Fuglsang, 9E
 

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole

Forretningsordenen er vedtaget af Skolebestyrelsen 28. september 2023.

Læs forretningsordenen her

 

 

Møder og aktiviteter

Planlagte skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2023/24

 • Onsdag 30.08.23 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 28.09.23 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 25.10.23 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 28.11.23 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 14.12.23 Kl.17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 31.01.24 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 27.02.24 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 19.03.24 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 23.04.24 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 30.05.24 Kl. 18.30 - 20.30 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 12.06.24 Kl. 17.00 - 19.30 Afdeling Lundebjerg

 

 

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2022/23

 • Tirsdag 30.08.2022 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 28.09.2022 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 25.10.2022 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 24.11.2022 Kl.17.00 - 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 14.12.2022 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Tirsdag 31.01.2023 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Torsdag 23.02.2023 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Onsdag 29.03.2023 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Tirsdag 25.04.2023 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg
 • Torsdag 25.05.2023 Kl.17.00 – 19.00 Afdeling Rosenlund
 • Onsdag 14.06.2023 Kl.18.30 – 21.00 Afdeling Lundebjerg

Dagsordener og referater

Dagordener og referater fra skolebestyrelsesmøder 

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Principper vedtaget i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Skovlunde Skole.

Link til Principper vedtaget i skolebestyrelsen

Kontaktforældre

Ved skoleårets begyndelse vælger hver klasse to kontaktforældre. De er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen/skoleledelsen.

Det skal sikre forældreinvolvering i forhold til de overordnede linjer på skolen.

 

Forventninger til kontaktforældre:

 • At de deltager i to årlige kontaktforældremøder med skolebestyrelsen
 • At de er bindeled mellem klassens forældre og skolens ledelse
 • At de giver input til klassens forældremøder, så de emner, der optager den samlede forældregruppe, bliver drøftet med medarbejderne.

 

Medlemmer af Skoleforum

Oversigt over deltagere i Skoleforum

 

Formand:

Borgmester Jesper Würtzen

 

Valgte forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne:

Skovvejens Skole:                                      Sophie Anna Lawaetz og Nicolas Almann Olsen

Baltorpskolen:                                            Thomas Berg Nielsen og Dennis Sørensen

Suppleant: Mikkel Ketil

Hedegårdsskolen:                                       Heidi Engelbrechtsen

Suppleant: Rasmus Dennis Jensen

Skovlunde Skole:                                        Rene Jensen og Sandra Schødt Nøddebo

Måløvhøj Skole:                                          Cecile Christensen

                                                                  Suppleant: Jette Hansen    

Ordblindeinstituttet:                                   Claus Dalsgaard og Sven Sünksen

Kasperskolen:                                            Helene Damkjær

                                                                 

Medlemmer fra Børne- og Skoleudvalg:

Peter Knoth Als

Bjarne Herring Rasmussen

Michael Brønd

Maria Lundahl Assov

Thomas Fogh

Sussie Henriette Wandel

Ulrik Falk-Sørensen

 

Elevrådsrepræsentanter:  

Formand: Marcus Kragelund Pedersen (Skovvejens Skole)

Næstformand: Kassandra Madsen (Baltorpskolen)

 

Ballerup lærerforening

Morten Refskov

 

BUPL

Cindie Christoffersen

 

Observatør fra Ungdomsrådet

 

Øvrige deltagere:

Direktør Anne Vang

Centerchef, Per Kensø, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Distriktsskoleleder, Peter Haldor Hansen, Måløvhøj Skole

Lærings- og Udviklingschef, Lotte Aabye, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

Pædagogisk konsulent Jesper Hvenegaard Bak, Center for Skoler, Institutioner & Kultur

 

Revideret den 31. oktober 2019.

Orientering om forskudt valg

På Skovlunde Skole afholdes forskudt valg, således at et antal forældrerepræsentanter vælges hver andet år for 4 år ad gangen.

Der var senest valg til skolebestyrelsen i 2022 samt et efterfølgende suppleringsvalg. Næste valg til skolebestyrelsen finder sted i 2024, hvor der vælges repræsentanter for perioden 01.08.2024-31.07.2028.

Kommunikation i Skolebestyrelsen

Formålet med et sæt retningslinjer for god kommunikation er at sikre, at alle medlemmer i skolebestyrelsen på en konstruktiv og respektfuld måde kan kommunikere indbyrdes og med eksterne parter, så et gensidigt højt informationsniveau sikres med afsæt i skolebestyrelsens vedtagne principper og andre gældende beslutninger.

 

Intern kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og mellem medlemmer af skolebestyrelsen og skolens ledelse

 Al kommunikation bør foregå med fokus på: 

 • at undersøge et område
 • at søge forklaringer
 • at svare på en konkret henvendelse
 • at fremlægge personlige synspunkter.

 

Kommunikation mellem skolebestyrelsens medlemmer og forældre

Al kommunikation bør foregå med fokus på:

 • at henvendelsen fra en forælder/klasseforældergruppe besvares hurtigt og enkelt i forhold til vedtagne principper eller beslutninger i skolebestyrelsen
 • at personlige holdninger klart fremtræder
 • at forespørgsler på driftsager og personsager henvises til skolelederen
 • at løfter om viderebringelse af sager til formanden for skolebestyrelsen eller skolelederen effektueres ved at de sættes på som modtagere.

NB. det enkelte medlem af skolebestyrelsen kan referere egne synspunkter i en debat i bestyrelsen

 

Kommunikation mellem medlemmer af skolebestyrelsen og eksterne parter

Alle medlemmer af skolebestyrelsen kan kommunikere med eksterne parter, forældre, lokale politikere, lokale aviser m.m.:

 • det skal klart fremgå, at man taler på egne vegne
 • et medlem af skolebestyrelsen kan altid referere egne synspunkter 
 • et medlem kan ikke referere andre medlemmers synspunkter
 • ved beslutninger henvises der til skolebestyrelsens referater
 • formanden kan på bestyrelsens vegne fremlægge bestyrelsens synspunkter/ beslutninger overfor eksterne parter.