Om skolen

Indskolingsbørn der synger
Én skole – to matrikler

Fælles for skolens arbejde med børnene er, at vi ønsker at skabe balance mellem fagligt fokus, social trivsel og livsduelighed. Vi ser alle tre dele som ligeværdige kompetencer, og det er essensen i kernefortællingen om Skovlunde Skole.

Vi er en distriktsskole med to matrikler, hvor der begge steder er 0. - 9. klasse. Fysisk ligger matriklerne en kilometer fra hinanden med Skovlunde Bypark lige i midten. Til hverdag er eleverne på hver deres matrikel, men vi har fokus på samarbejde, relationer og fællesskab på tværs af matrikler, årgange og klasser.

Som byens største institution ser vi det som en vigtig opgave at bidrage til et samlet Skovlunde.

Skovlunde Skole - din, min og vores

 

Vi er Skovlunde Skole. Hver sommer hejser vi flaget og siger velkommen til mindst 8 ud af 10 små skolestartere i distriktet. Det gør os glade og stolte.

Vores dejlige elever er summen af Skovlunde, og vi gør os umage med at se hver og en af dem, præcis som de er.

Børn opdager verden med hele kroppen, og her hos os vejer de faglige, praktiske og sociale kompetencer lige meget. Vi ser, hvordan børn trives og har lyst til at lære, når boglige fag går hånd i hånd med kreativitet, innovation og samarbejde.

Vi har høje ambitioner:

 • Vi vil have nysgerrige børn og unge, der gør sig umage, fordi det er fedt at gå i skole!
 • Vi vil have trygge forældre, som tager del i børnenes udvikling og skolens liv.
 • Vi vil have iderige medarbejdere, som smitter eleverne med faglighed og og indlevelse.

Hos os må man gerne stikke ud, rage op og tænke stort. Vi går langt for at støtte elever og medarbejdere i at udfolde deres potentiale og forfølge deres drømme.

Vores skole bygger på tolerance, trivsel og fællesskab. Børn og voksne passer på hinanden, og vi har fokus på, at alle tager ansvar for den skole, vi er sammen om.

Som du ser, har vi meget på hjerte, men vores mission er enkel: At være en virkelig god folkeskole og et trygt samlingspunkt for Skovlundes børn, unge og familier.

 

Forældrefolder - Velkommen til Skovlunde Skole

Her kan du læse om alt dét, du kan glæde dig til på Skovlunde Skole.

Vi fortæller om indskoling, mellemtrin, udskoling og fritidsordning (BFO). Du får også en introduktion til vores unikke PILOT-torsdage, hvor børn og voksne udforsker spændende emner på kryds og tværs af hele skolen.

Tillid og åbenhed i samarbejdet mellem hjem og skole er utroligt vigtigt for, at børnene trives, lærer og udvikler sig. Derfor kan du også læse om skole-hjem-samarbejde, forældreinddragelse og det sociale liv på skolen.

Men først kommer vores kernefortælling. Den beskriver dét, vi er, vil, kan og gør på Skovlunde Skole.

 

Tak, fordi du læser med!

Mange hilsner Lærere, pædagoger, medarbejdere
og ledelse på Skovlunde Skole

 

Læs Forældrefolderen her

 

Skolemad

Skovlunde Skole samarbejder med S.Skolemad.

Find leverandørens hjemmeside her.

 

Nyhedsbreve fra Skovlunde Skole

Her kan du finde tidligere nyhedsbreve fra Skovlunde Skole.

Tidligere nyhedsopslag

Læs alle nyhedsopslag fra Skovlunde Skole her

Vores skole - et fælles arbejdsgrundlag for medarbejdere

En skole, to matrikler. Det er udgangspunktet for Skovlunde Skole som arbejdsplads og som folkeskole.

På den baggrund har medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse udviklet "Vores skole - et fælles arbejdsgrundlag for medarbejdere". Det viser vores fundament og beskriver de rammer, regler og værdier, der kendetegner Skovlunde Skole fra kælder til kvist.

Uanset, om du åbner døren til Afdeling Lundebjerg eller Afdeling Rosenlund, træder du ind i den samme skole. Vores værdier og forståelse af kerneopgaven er fælles på skolens matrikler, i afdelinger og teams. Overalt møder du de samme mål og ambitioner for læring, trivsel og udvikling.

Arbejdsgrundlaget er et pejlemærke og et styringsværktøj. Det kvalificerer vores faglige valg og styrker dialogen med elever, forældre og kollegaer. Det giver de enkelte teams stor frihed til at tilrettelægge arbejdet i hverdagen, og ledelsen kan fokusere på at være konstruktiv, åbne muligheder og skabe plads til læring, trivsel og udvikling på Skovlunde Skole.

Velkommen på vores skole.

Læs skolens arbejdsgrundlag som PDF her.

Logo

PILOT-torsdage

PILOT-torsdage

Skoledage med flere voksne. Tid til fordybelse.

Fokus på kreativitet. Innovation og ud-afhuset-undervisning.

For os er det vigtige elementer i en god skole, og derfor har vi skabt PILOT-torsdage for hele skolen fra 0. til 9. klasse. Hver torsdag bryder vi det traditionelle, fagopdelte skema ned til fordel for:

P Projektbaseret undervisning
I Innovation
L Lyst til læring
O Outdoor
T Tværfaglighed

 

Torsdage med mål og mening

Formålet med PILOT-torsdage er, at eleverne oplever skolen som menings- og helhedsskabende, så vi fremmer elevernes muligheder for at deltage og lyst til at lære.

Torsdagene bringer mange kompetencemål i spil. Målene kobles ikke til specifikke fag, men går på tværs af fagene for at styrke elevernes personlige og dannelsesmæssige udvikling.
 


 

Vi er flittige brugere af Ballerup Kommunes tilbud gennem ”Skolen i virkeligheden”, og vi samarbejder ofte med uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

 

BFO - Fritidsordning

De sociale kompetencer er i fokus. Børnene lærer, at verden er mangfoldig, og at mennesker er forskellige, og vi hjælper dem med selv at finde løsninger på livets udfordringer.

Hygge med fællessang i BFO'en

Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen i BFO Skovlunde skole. Dit barn vil i det daglige være omgivet af omsorgsfulde pædagoger, som er opmærksomme på, at dit barn trives og udvikler sig i samspil med de andre børn.

BFO’en er børnenes fristed. Her er der mulighed for fordybelse indenfor krop/bevægelse, natur, kultur, kreativitet og dannelse af fællesskaber med de andre børn. Samtidig skaber vi rum for at vække børnenes nysgerrighed og for at børnene kan bruge deres tid efter egen interesse.

Samtidig giver vi plads til børnenes nysgerrighed, og til at de kan bruge deres tid på dét, der interesserer dem.

De sociale kompetencer er i fokus. Børnene lærer, at verden er mangfoldig, og at mennesker er forskellige, og vi hjælper dem med selv at finde løsninger på livets udfordringer.

BFO’en samarbejder tæt med børnehaverne om at skabe en tryg, pædagogisk overgang til skolen. Sammen med indskolingen tilrettelægger vi overgange og fælles aktiviteter for de nye 0. klasser, og på samme måde samarbejder vi med klubberne i Skovlunde om gode overgange fra 3. klasse. 

Vores arbejde tager afsæt i Ballerup Kommunes grundlag ”Fælles - om en god skolestart”.

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde, som er medvirkende til at sikre et godt børneliv i vores BFO.
Det er primær pædagogen i klassen som har det nære samarbejde omkring børnene. Hvis der er behov for en snak omkring dit barn kan du altid henvende dig til os.

Noget af det, du kan glæde dig til

Børn og pædagog bager

 

Morgenerne i BFO’en er hyggelige og i rolige omgivelser.

På Afdeling Rosenlund er morgenåbning på skoledage altid i BFO Vildrosen. På Afdeling Lundebjerg er det BFO Lundebjerg. 

Der er morgenåbent mellem kl. 6:45 - 7:50. Der er morgenmad indtil kl. 7:30. Vi har havregrød, cornflakes og en lun bolle.

Ca. kl. 7:50 bliver børnene sendt over i skolen, hvor skoledagen starter kl. 8:00.

Om eftermiddagen tager vi i mod børnene, når skoledagen slutter fra kl. 12:50 mandag - tirsdag- onsdag og fredag samt kl. 13:30 på torsdagene. 

Eftermiddagens aktiviteter kan være:

 • Aktiviteter drevet af børnenes egne ønsker og interesser 
 • Majstangsfest, hvor vi fejrer foråret sammen med daginstitutioner og plejehjem i lokalsamfundet
 • Engagerede pædagoger med et tilhørsforhold til klasserne, og som samarbejder om at give børnene de bedste muligheder for at udvikle sig socialt og trivselsmæssigt
 • Store, fælles lege og spændende aktiviteter på tværs af skolens to matrikler
 • En it-pædagogisk holdning, som tager højde for børns interesse for det digitale liv og for deres digitale dannelse
 • Mange aktiviteter for alle, ligegyldigt om du er kreativ, gamer, elsker bevægelse og idræt eller trives bedst udenfor ved bålet.

Pædagoger i Skolen

På Skovlunde skole arbejder pædagogerne sammen med lærerne i et årgangsteam.

Pædagogens opmærksomheder er:

 • relationsarbejde
 • brobygning
 • social læring
 • dannelse
 • livsduelighed
 • kreativitet
 • forebyggelse

Det skaber kontinuitet og sammenhæng, at børnene oplever samme voksen både i skolen og BFO’en, og det medvirker til et trygt og tillidsfuldt fundament for det gode børneliv.

Børn og pædagog tegner

Åbningstider i BFO’en

Nedenfor kan du se åbningstiderne for BFO’erne i Skovlunde Skole.

BFO’erne i Ballerup Kommune har hen over året enkelte lukkedage på helligdage o.lign., samt andre dage, hvor egen BFO er lukket, men hvor der tilbydes alternativ pasning. Du kan finde en oversigt over lukkedagene samt hvordan du kan tilmelde dit/dine børn til alternativ pasning på udvalgte dage via dette link:

Link til information om lukkedage i BFO’erne i 2024 samt alternativ pasning på udvalgte dage

 

Afdeling Rosenlund:

Mandag – onsdag kl. 6:45 - 8:00 samt kl. 12:50 - 17:00

Torsdag kl. 6:45 - 8:00 samt kl. 13.30 - 17:00

Fredag kl. 6:45 - 8:00 samt kl. 12:50 - 16:45

 

Ved skoleferier og på skolefridage:
Mandag – torsdag 6:45 - 17:00 og fredag 6:45 - 16:45

 

Afdeling Lundebjerg:

Mandag – onsdag kl. 6:30 - 8:00 samt kl. 12:50 - 16.45

Torsdag kl. 6:30 - 8:00 samt kl. 13.30 - 16.45

Fredag kl. 6:30 - 8:00 samt kl. 12:50 - 16:30

 

Ved skoleferier og på skolefridage:
Mandag – torsdag kl. 6:30 - 16:45 og fredag kl. 6:30 - 16:30

 

Børn og pædagog samlet om bålstedet

 

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær

Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:

 • sygdom
 • funktionsnedsættelse
 • udredning
 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse
 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 
 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.

Ansøgning om ekstraordinær ferie

Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier.

Regler for ansøgningen

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage.
 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket
 • Ansøgningen skal sendes til den pædagogiske leder via AULA. 
 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær

De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis eleven har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal.

10 procent fravær pr kvartal

Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis eleven har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder.

Over 15 procent fravær pr kvartal

Hvis eleven har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020:
Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage.
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020:
Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information

Du kan få mere information om de nye fraværsregler her:

Værdier og ordensregler

Skovlunde Skoles værdier for fællesskabet

”På Skovlunde Skole skaber vi rammer, hvor børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker”.

Det er et fælles ansvar for skolens ledelse, medarbejdere, forældre og elever, at alle på Skovlunde Skole har det godt, og at både børn og voksne trives.

Vi ønsker, at Skovlunde Skole er præget af respekt for mennesker og materielle værdier.

Derfor:

 • Behandler vi børn, voksne, materialer og omgivelser med respekt og ansvarlighed
 • Er vi hensynsfulde, hjælpsomme og opmærksomme over for hinanden
 • Anerkender vi, at vi alle er forskellige, og vi tror på, at forskellighed skaber grobund for udvikling
 • Møder vi til tiden, er velforberedte og veloplagte
 • Bidrager vi konstruktivt til undervisningen
 • Tolererer vi ikke mobning, truende adfærd eller vold
 • Taler vi ordentligt til hinanden
 • Hjælper vi hinanden med at efterleve skolens værdier for fællesskabet og ordensreglerne

 

Generelle regler for elever i folkeskolen

Rygning

 • Det er ikke tilladt at ryge, indtage nikotinholdige produkter og lignende i skoletiden (bekendtgørelse af lov om røgfrie miljøer (www.retsinformation.dk)

 

Antimobbestrategi

 

En sund livsstil

 • Vi ønsker at følge en sund livsstil på Skovlunde Skole, og skolen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Sundhedspolitikken for Ballerup Kommune (Sundhedspolitikken vedlagt som bilag)

 

Ordensregler for elever på Skovlunde Skole

 

Udeordning:

 • Elever fra 0.klasse til og med 6. klasse skal almindeligvis være ude i frikvartererne

 

Udgangstilladelse:

 • I 8. og 9. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.20 –12.05, hvis forældrene skriftligt har givet skolen deres accept.

 

Mobiltelefoner/devices:

 • Vi ønsker at give vores elever ro til fordybelse, nærvær og sociale aktiviteter uden telefon.
 • Eleverne afleverer mobiltelefonen til læreren/skolepædagogen ved skoledagens start. Den udleveres igen, når skoledagen slutter. Hvis mobiltelefonen skal benyttes i forbindelse med undervisningen, sker dette udelukkende med lærerens/skolepædagogens tilladelse.
 • I 8. og 9. klasse må eleverne få deres mobiltelefoner i tidsrummet 11.20-12.05
 • Elevernes devices må ikke benyttes i eller være forstyrrende for under-visningen
 • I skolens BFO er det pædagogerne, der fastsætter, hvornår mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr må benyttes.
 • Har man som forældre brug for at komme i kontakt med sit barn i løbet af skoledagen, kan skolens kontor kan altid kontaktes i nødstilfælde på telefon 4477 3960

 

Særlige regler for Skovlunde Skole:

 • eleverne må almindeligvis ikke drikke sodavand og energidrikke på skolens matrikel i løbet af skoledagen,
 • eleverne må almindeligvis ikke spise chips, slik o.lign. i skoletiden.

 

Faget Idræt

 • Skovlunde Skole følger Folkeskoleloven omkring ”Fælles mål for idræt” (https://emu.dk/grundskole/idraet/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning)
 • Bad efter idræt skal ske til og med 6. Klasse. 
 • I udskolingen 7. - 9. klassetrin opfordres til bad efter idræt, men eleverne kan selv vælge, om de vil gå i bad eller om de vil tage rent skiftetøj på efter idrætsundervisningen.  
 • Der skal så vidt muligt tages hensyn til særlige elevbehov omkring badning 

 

Den daglige håndtering af Skovlunde Skoles Værdier for fællesskabet og ordensreglerne sker med afsæt i nedenstående retningslinjer:

 

Håndtering af værdier og ordensregler

 • Elever på Skovlunde skole skal følge og efterleve skolens værdier og ordensregler. Klasselæreren/teamet sikrer, at den enkelte elev i klassen kender skolens værdier og regler og er informeret om, hvad der sker, hvis de ikke respekteres.
 • Såfremt skolens værdier og regler ikke respekteres, så reagerer skolens medarbejdere og skolens ledelse med afsæt i: 

Bekendtgørelse nr. 1951 af 11.  december 2020 om fremme af ro og orden i Folkeskolen

Sundhedspolitik for Ballerup Kommune

Bekendtgørelse af Lov om røgfrie miljøer(LBK nr. 1632 af 18/06/2021)

LOV nr. 311 af 04/04/2017 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

LBK nr. 316 af 05/04/2017 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

 

Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole vedtaget i møde d. 14. december 2022. Dokumentet skal revideres en gang årligt.

Antimobbestrategi

Strategi/handleplan mod mobning på Skovlunde Skole

Definition:

Der er mange opfattelser af hvad der er mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller konflikter mellem børn. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet.

Den anerkendte norske specialist på området, professor i psykolog Dan Olweus, definerer mobning på følgende måde:
”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer”.

Man kan sige, at mobning er et fænomen der opstår i ”fællesskaber”, der er præget af uhensigtsmæssige handlemønstre.
 

Forskel på mobning, konflikter og drillerier

Der er en gradvis overgang fra drilleri og konflikter til egentlig mobning, og det viser sig i praksis, at mobning ofte kan starte som grovere drillerier.
 

Drilleri

Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Drilleri er ifølge Nudansk Ordbog: `bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt´. Men det er ikke sikkert, at den drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder drilleri ikke så meget, mens andre bliver meget kede af det.
 

Konflikter

Konflikter opstår, når personer eller grupper er uenige, og blandt yngre børn udvikler konflikter sig oftere fra verbale til korporlige handlinger end hos ældre
børn. Det er vigtigt at understrege, at der ifølge Olweus ikke er tale om mobning, når to fysisk eller psykisk lige stærke personer er involveret i en konflikt eller er oppe at slås. Mobning derimod er et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i magtforholdet mellem de involverede, og hvor overgrebet foregår over længere tid.

For at afklare om der er tale om drilleri, konflikter eller mobning ud fra ovenstående definitioner er det vigtigt, at elev/forældre og det pædagogiske personale på skolen taler sammen for en præcisering af oplevelsen. Uanset om der er tale om den ene eller anden oplevelse, så er det vigtigt at der handles i henhold til det skete.
 

Hvad gør vi, når der er tale om mobning?

Det skal altid tages meget alvorligt af de voksne hvis man opdager eller hører om mobberi. Følelsen af at blive mobbet skal respekteres og handles på. Mobning handler ikke kun om den, der føler sig mobbet og mobberen. Det er hele fællesskabet som har et ansvar for at stoppe de uhensigtsmæssige handlemønstre, der fører til mobningen.

Forældrene har ligeledes et ansvar både forebyggende og under en proces hvor der arbejdes med en mobbesituation.
 

Intro omkring samarbejdet

At arbejde mod mobning er et ansvar for forældre og det pædagogiske personale i samarbejde med den pædagogiske leder og evt. en resurseperson. Det er altså ikke en person som skal løfte opgaven, men tværtimod så skal opgaven koordineres og uddelegeres med en person som tovholder. Det pædagogiske personale står for at udpege en tovholder evt. med hjælp fra den pædagogiske leder.
 

Forebyggelse

Det er væsentligt at arbejde kontinuerligt med en anti-mobbestrategi i børne- /elevgruppen. Det pædagogiske personale har ansvar for i samarbejde med forældre og elever at arbejde kontinuerligt med kulturen og fællesskabet.
 

Afdækning af uhensigtsmæssig adfærd

Hvis der på trods af den forebyggende indsats alligevel opstår mobning, så indledes arbejdet altid med en kortlægning af problemet. Dette sker ud fra nedenstående skabelon:

 1. Det pædagogiske personale koordinerer deres viden om mobningens karakter. Mere perifert involverede medarbejdere orienteres om situationen
 2. Iagttagelser og opklarende samtale med elever fra implicerede klasse(r)
 3. Samtale med de involveredes forældre
   

Handleplan

Med fokus på den uhensigtsmæssige adfærd udarbejdes der en handleplan, som kommunikeres ud til alle involverede. I forbindelse med kommunikationen til forældre afholdes der et forældremøde i børne-/elevgruppen, hvis det er hensigtsmæssigt.

Når handleplanen bliver lavet skal der udvælges og udarbejdes indsatser, evt. i samarbejde med skolens resursecenter ud fra et katalog af muligheder. Det kan være samarbejdsbaseret problemløsning, KAT-kasse, reflekterende gr.samtaler, klassesamtaler (det forpligtende fællesskab) m.v. Handleplanen afsluttes altid med en vurdering af hvorvidt mobningen er kommet til livs f.eks. gennem klassetrivsel.dk.
 

Evaluering

Med afsæt i trivselsundersøgelsen og tilbagemeldinger fra det pædagogiske personale og involverede forældre, evaluerer det pædagogiske personale og den pædagogiske leder om handleplanen har afhjulpet den pågældende mobning. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende afprøves andre tiltag. Hvis resultatet er tilfredsstillende arbejdes der videre med en forebyggende indsats som skal afhjælpe at lignende episoder opstår igen.

 

Håndtering af erstatningssager

Notat om erstatningsansvar

I det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi håndterer sager med materialer, inventar, lærebøger, chromebooks, I-pads og lignende, som skolen stiller til rådighed for eleverne både til at løse opgaver på skolen og hjemme.

Vi laver denne redegørelse, fordi vi i nogle tilfælde sender en regning til jer som forældre, fordi skolens udstyr er blevet ødelagt grundet uhensigtsmæssig håndtering, og i nogle tilfælde er udstyret bortkommet.

De fleste sager, vi har som skole om erstatning, handler om ødelagte chromebooks og I-pads. Prisen på en chromebook er ca. 2.300 kr.

Notat om erstatningsansvar som pdf-fil.

Betingelser for udlån af Chromebook

 • Den udleverede Chromebook er et undervisningsredskab, som skolen stiller til rådighed for skoleelever på Skovlunde Skole i Ballerup Kommune.
 • Chromebook’en skal bruges hele skoledagen. Derfor skal den være fuldt opladet, så eleven kan deltage i undervisningen hele dagen.
 • Chromebooken er skolens ejendom, og skal behandles ordentligt og med forsigtighed.
 • Ved manglende plads på Chromebook’en, slettes personlige apps, billeder, video m.m. før skolerelevante ting.
 • I tilfælde af funktionsproblemer med Chromebook’en kan eleven henvende sig til skolens IT-vejleder, som vil forsøge at afhjælpe problemet.
 • Bliver Chromebook’en og/eller løsdele hertil væk eller stjålet, meldes dette straks til skolens IT-Vejleder/kontoret og evt. politiet.
 • Chromebook’en skal afleveres til skolen, når eleven ikke længere er elev på skolen.

Dokument til udlån af Chromebooks.

Børn skal også betale

En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det, men ligesom voksne kan børn blive pålagt at betale erstatning for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Den skadelidte kan kræve erstatning, hvis barnet har handlet mere uforsigtigt, end fornuftige børn på samme alder normalt ville have gjort. Børn helt ned til fire-fem år kan stilles til ansvar for de skader, de forvolder. Skal et barn betale erstatning, kan det koste forældrene penge.

Læs mere i justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar.

Information om erstatningsansvar som pdf-filer:

Praktikanter

 

På Skovlunde Skole har vi en uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik, som du kan læse på denne side.

1. Skovlunde Skole som uddannelsessted
Skolens kontaktpersoner vedr. praktik:

 • Praktikansvarlig og koordinator afdeling Rosenlund:
  • Udskolingsleder Christian Friderichsen
  • Praktikkoordinator Louise Marie Sørensen

 

 • Praktikansvarlig og koordinator afdeling Lundebjerg:
  • Indskolingsleder Nina Thinggaard
  • Praktikkoordinator Sidsel Herhold

Skolevæsenet i Ballerup Kommune
Ballerup Kommune har tre overordnede visioner for skolevæsenet:

 • Alle lærer optimalt
 • Alle skaber fællesskaber
 • Skolen mestrer fornyelse.

Kommunens kendetegn i skolens hverdag er:

 • Hver enkelt udfordres optimalt med høje forventninger i alle fag
 • Alle aktiviteter i skoledagen giver mening for børnene
 • Hver skoledag giver alle børn oplevelse af succes
 • Skoledagen er præget af en gennemgribende helhed og sammenhæng
 • Kreativitet er en måde at tænke på og er en dimension i alle fag og i tværfaglige læringsforløb
 • I alle fag og tværfaglige forløb bliver fysiske og digitale læremidler anvendt i sammenhæng
 • Den pædagogiske praksis styrker foretagsomhed og handlekraft hos alle børn
 • Skolens læringsmiljø er indrettet, så børnenes forskellige måder at lære på både understøttes og udfordres
 • De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så børnene er aktive, eksperimenterende og bruger krop og sanser.
 • Skoledagen bidrager til, at børnene får en positiv kropsbevidsthed og sunde handlemønstre
 • Skolen udnytter det lokale samfund og erhvervsliv og naturen i innovative pædagogiske aktiviteter
 • Alle unge mestrer de basale færdigheder, når de forlader skolen

Disse visioner og kendetegn er udgangspunkt for al undervisning i Ballerup Kommunes skoler.

Skovlunde Skole
Skovlunde Skole er en af de fem distriktsskoler i Ballerup Kommune og samarbejder med KP om uddannelsen af lærere. Vi ser det som en væsentlig og fornem opgave at være med til på bedste måde at klæde lærerstuderende på i forhold til den virkelighed, de senere skal ud i. I samarbejdet med KP lægger vi vægt på, at vi som folkeskole har erfaringer med praktisk skolegerning. Vi mener, at det er et privilegium at have samarbejde med lærerstuderende og betragter det som gensidig inspiration.

Skovlunde Skole er en afdelingsopdelt skole i indskoling, mellemtrin og udskoling. Endvidere er skolen blevet sammenlagt af to skoler Lundebjergskolen og Rosenlundskolen og er i dag placeret på to forskellige matrikler.

Du kan læse vores arbejdsgrundlag her

Vi arbejder i årgangsteam og har fokus på læringsmål, synlig og optimal læring, og at vi som skole mestrer fornyelse. Skolen har ca. 1213 elever fordelt fra 0. klasse til 9.klasse. Vi er en skole, der nyder godt at et godt teamsamarbejde i årgangsteam.

Vi er kendetegnet ved at være en nysgerrig skole, der hele tiden udvikler sig med højt præsterende årgangsteam, der:

 • Skaber resultater genne fælles faglig og pædagogisk indsats
 • Samarbejder om løsning af pædagogiske og didaktiske opgaver på årgangen
 • Tænker ”vi” frem for ”jeg”
 • Fokuserer på effekten af egen undervisning og pædagogik
 • Evner at træffe beslutninger og handle på dem i fællesskab

Visionen for årgangsteamene er en del af indholdet på TUS- samtalerne(Teamudviklingssamtaler) og bliver taget op en gang årligt.

Vores indsatsområder er læringsmål i undervisningen samt inkluderende læringsfællesskaber. Her kan du læse et uddrag af forventningerne og målene for dette i indeværende år. Disse er ikke statiske og vil løbende blive ændret i takt med, at vi mestrer det:

 • At vi arbejder fast med læringsmål i dansk og matematik
 • At den enkelte øver sig på at lave læringsmål i et 3. eller 4. fag
 • At alle planlægger et aktionslæringsforløb, hvor der er fokus på læringsmål
 • At vi bruger MeeBook til årsplaner for minimum dansk og matematik
 • At vi udgiver elevplaner og arbejdere med meddelelsesbogen i MeeBook
 • Børnene udvikler evnen til at indgå i og udvikle inkluderende fællesskaber
 • Børnene bruger hinanden som sparringspartnere
 • Alle børn erfarer værdien af egen og fælles handlekraft
 • Børnene har medindflydelse på hele skoledagen og inddrages i demokratiske beslutninger
 • Hver årgang planlægger og gennemfører mindst et forløb med afprøvning af inkluderende læringsfællesskaber

Lærerne arbejder med både undervisning og understøttende aktiviteter, og de studerende vil på Skovlunde Skole blive betragtet som ansvarsbevidste voksne på lige vilkår med skolens ansatte. Det betyder ikke, at vi til alle tider optræder ens, men det betyder, at vi forholder os bevidst til vores handlinger og kan argumentere herfor. Forholdet mellem lærere og lærerstuderende opfattes dog ikke som symmetrisk, da vi er bevidste om, at der vil være en faglig såvel som erfaringsmæssig forskel. Som skole ser vi store muligheder i at være uddannelsessted for lærerstuderende, da de forstyrrer os positivt ved at stille spørgsmål til vores vante arbejdsgange, kommer med overvejelser på baggrund af deres studie på læreruddannelsen, og at de kan være kommende nye kolleger.

Vi er rigtig glade for, at praktikken med reformen er blevet prioriteret højere - bl.a. gennem kompetencemålsprøven i praktik. Det, mener vi, afspejler vigtigheden af praktikken, for det er her, at man for alvor får oplevelsen af, hvad det vil sige at være lærer.

Skolen har mange fælles traditioner som vægtes højt. Her kan bl.a. nævnes: PILOT-torsdag, motionsdag før efterårsferien, jule klippe-klistre dag, juleafslutning, fastelavn, forårsdyst, Miniby, Tur til Ejby Mose, fodboldturnering osv.

Der vil før praktikkens start foreligge et velkomstmøde for de studerende på praktikskolen. Invitation til dette sendes via praktikportalen til de studerende. Til velkomstmødet vil praktikkoordinator, praktiklærere og evt. leder være til stede. De studerende introduceres til skolen og eventuelle forventninger til praktikforløbet afstemmes. Der svares på spørgsmål om skole og det forestående
praktikforløb. Det er her alle vigtige aftaler omkring skema, arbejdstid, praktikplan, eksamen mm. indgås.

 

2. Kompetencemålene for praktikken
Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken. 

Kompetenceområde skema

3. Forventningerne til praktikkens parter
Vi har på Skovlunde Skole en forventning om, at den lærerstuderende:

 • Bruger praktikportalen.
 • Vi bruger skoledrev samt sms
 • Møder op til velkomstdagen på Skovlunde Skole.
 • Har læst studieordningen for faget praktik.
 • Er klar over, at praktik er heldagsarbejde, og at du skal være her i fuld tilstedeværelsestid.
 • Udformer en skriftlig undervisningsplan på praktik 2 og 3 for den undervisning, der tænkes gennemført i praktikperioden.
 • Laver dagsordener til vejledningssamtalerne.
 • Formulerer særlige fokuspunkter af metodisk og didaktisk art – til brug i vejledningstimer.
 • Deltager aktivt i planlægning, undervisning og evaluering.
 • Skriver i klassens ugeplan (hvis det bruges i den pågældende klasse) på intra
 • Deltager i kommunikation og samarbejde omkring lærerarbejde i forbindelse med klassen.
 • Er omhyggelig i sprog og adfærd over for eleverne.
 • Observerer efter aftale og noterer iagttagelser.
 • Kommer til tiden - hver dag og er velforberedt.
 • Er parat til at reflektere over egen praksis og egen rolle.
 • Er kritisk og stiller spørgsmål til den pædagogiske praksis, der opleves.
 • Er pligtopfyldende og holder aftaler.
 • Er parat til at kaste dig ud på ”lidt dybere vand”.
 • Er i stand til at "indtage" klassen og styre undervisningen.
 • Kan indgå i et dialogisk samarbejde med elever og "griber øjeblikket" og handler dynamisk ift. dette.
 • Skriver ud til forældre via AULA i forbindelse med praktikstart, hvor du informerer om dig.
 • Kan svare på henvendelser fra forældre, og det gøres i samarbejde med praktiklærer(ne).

Vi har på Skovlunde Skole en forventning om, at praktiklæreren:

 • Samarbejder med den studerende, KP-underviseren og koordinatoren på skolen ift. gældende studieordning.
 • Afholder løbende vejledning med de studerende, trepartssamtale og kompetencemålsprøven.
 • Vejleder den studerende i forhold til undrespørgsmål og aktioner, som kan bruges som udgangspunkt i praktikopgaven til eksamen
 • Orienterer sig om studieordningen for den relevante årgang
 • Orienterer sig om kompetencemålsprøven på www.ucpraktikportal.dk
 • Deltager i velkomstmødet
 • Benytter praktikportalen
 • Informerer koordinator skriftligt omkring studerendes skema/ugentlige lektioner, antal vejledninger, godkendelse af praktik og indstilling til prøve

Vi har på Skovlunde Skole en forventning om, at praktikvejlederen- og koordinatoreren:

 • Er kontaktled mellem praktiksted og praktikskole samt studerende og praktiklærere.
 • Fordeler studerende mellem praktiklærere
 • Kobler praktiklærere på praktikportalen
 • Tager sig af skoleopgaver og praktiske oplysninger.
 • Fungerer som intern vejleder
 • Sender info-mail til de studerende om velkomstmøde via www.ucpraktikportal.dk
 • Afholder velkomstmødet
 • Er bekendt med rammer, kompetenceområder samt videns- og færdighedsmål for praktikperioden.

Studieaktivitetsmodel

studieaktivitetsmodel for skovlunde skole

Skolen
Som studerende kan I forvente 15-20 timers lektioner om ugen og vejledning 1 lektion om ugen.

Rammer
Den/de studerende tilknyttes primært en praktiklærer eller ét team. Den ansvarlige praktiklærer har vejledning med den studerende og vil så vidt muligt være eksaminator til kompetencemålsprøven.

Tilrettelæggelse
Tilrettelæggelsen af praktikken foregår efter velkomstmødet mellem praktiklærer og studerende, hvor der aftales skema, indhold, før-vejledning, observation mm. Der laves også aftaler vedrørende de dele af praktikken, der er ud over undervisningsopgaven fx hvis der er oplæg fra ressourcepersoner, deltagelse i forældremøder, teammøder etc.

Tilstedeværelsestid på skolen i 33 timer om ugen.

Prøven
Praktikken afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i den studerendes praktikopgave.

Der gives karakter efter 7-skalaen og som gives ud fra KP-lærers, censors og praktiklærers samlede vurdering. Kompetencemålsprøven foregår på KP.

Plan for praktik på niveau 3

plan for praktik på skovlunde skole

plan for praktik på skovlunde skole2

Rammer
Den/de studerende tilknyttes primært en praktiklærer eller ét team. Den ansvarlige praktiklærer har vejledning med den studerende og så vidt muligt eksaminator ved kompetencemålsprøven.

 

 

Retningslinje ifm. forældreklager

Retningslinje ifm. forældreklager

1. Skoleledelsen vurderer om en henvendelse er en egentlig klage, hvor forvaltningslovens sagsbehandlingsregler skal overholdes. Er der tale om en egentlig klage, gælder følgende:

Skoleledelsen udfærdiger et notat som indeholder:

 • Hvem har modtaget klagen
 • Hvornår er klagen modtaget
 • Hvem har klaget
 • Klagens indhold

Den ansatte modtager en kopi af notatet inden for 5 arbejdsdage.

2. I forbindelse med at den ansatte modtager en kopi af notatet, indkalder skoleledelsen skriftligt den ansatte til et møde omkring hændelsen. På indkaldelsen orienteres den ansatte om, at tillidsrepræsentanten kan deltage som bisidder. På mødet skal den ansatte have mulighed for at kommentere klagen, og skoleledelsen skal orientere den ansatte om den videre behandling af klagen. Mødet afvikles så hurtigt som muligt efter notat og indkaldelse er udsendt.

3. Hvis den ansatte ønsker tillidsrepræsentantens inddragelse, modtager tillidsrepræsentanten de samme dokumenter og informationer som nævnt ovenfor.

4. Den ansatte og eventuelt tillidsrepræsentanten orienteres løbende om sagens forløb, indtil klagesagen er afsluttet. Eventuelle nye dokumenter i sagen gives løbende i kopi til den ansatte og eventuelt tilldsrepræsentanten.

5. Hvis der afholdes møder med forældrene, aftaler skolelederen med den ansatte, hvordan denne inddrages.

6. Hvis der i forbindelse med klagesagen skal finde en tjenstlig samtale sted, følges retningslinjerne for tjenstlige samtaler.

Afslutning af klagen

 • Skolelederens svar kan være en afvisning af klagen, idet forældrene orienteres om, hvad lederen har foretaget sig vedrørende klagen, og hvad han på grundlag heraf mener at kunne konstatere.
 • Skoleledelsen kan også finde grundlag for at påtale et eller flere forhold, hvor skoleledelsen mener, at lærerens adfærd eller udførelse af tjenesten har været mindre hensigtsmæssig.
 • Skoleledelsen kan give klageren medhold i klagen. Hvis det er tilfældet, har lederen efterfølgende pligt til at rådgive og vejlede læreren med henblik på at gå rettet op på forholdene. Det kan ikke udelukkes, at læreren som afslutning på sagen indkaldes til en tjenstlig samtale, hvis lederen finder anledning til at påtale et eller flere forhold.
 • Der kan komme klager, som er af så alvorlig karakter, at skoleledelsen ikke mener at kunne behandle eller afslutte sagen. Sådanne sager fremsendes til forvaltningen til videre behandling. I sager af så alvorlig karakter skal læreren gøres bekendt med, at han/hun har ret, men ikke pligt til at udtale sig.

Vedtaget af MED-udvalget den 22. januar 2016